Geneza Stowarzyszenia

W drugiej połowie lat 80-tych przy stajni w Słupnie zawiązała się grupa zapaleńców pragnących wskrzesić chwałę kawalerii polskiej XX-lecia międzywojennego. Z biegiem lat grupa powiększała się aby po kilku latach sformalizować działalność w formie stowarzyszenia. W drugiej połowie lat 90-tych grupa przeżyła szczególny okres rozkwitu obfitujący w wielu nowych zapalonych członków – ułanów. Wówczas to powstało Stowarzyszenie Miłośników Barwy i Tradycji 11 Pułku Ułanów Legionowych. Z biegiem czasu wielu zapaleńców odeszło, ale część została. Pojawiły się oddziały terenowe w Radomiu i Częstochowie (historycznie związanymi z powstaniem pułku w 1919 roku). Tymczasem grupa poza działalnością statutową stowarzyszenia rozpoczęła także działalność komercyjna typu udziały w filmach i pokazach okolicznościowych. Wówczas niestety pojawiły się pierwsze nieporozumienia, które doprowadziły do „zamrożenia” działalności stowarzyszeniowej oddziału głównego w Słupnie na ponad roczny okres i częściowego uniezależnienia oddziałów terenowych. Jednak pasja zwyciężyła. Stowarzyszenie odżyło i przeżyło okres „drugiej młodości” wchłaniając wielu młodych ludzi w swe szeregi. Niestety z biegiem lat działalność statutowa stowarzyszenia coraz bardziej ustępowała działalności komercyjnej grupy. Pojawiły się rozbieżności co do kierunków rozwoju między „starą gwardią” (czyli naborem z lat 90-tych) a młodymi i włodarzami. Doprowadziło to do postawienia wniosku o zawieszenie działalności stowarzyszenia, przyjętego w czerwcu 2007 głosami tych drugich. W miejsce zawieszonego stowarzyszenia miało pojawić się nowe, działające na innych zasadach. Do tej pory nie udało się jego powołać…
„Stara gwardia” jednak wciąż chce działać. Nie chcemy zaprzepaścić tych kilku, a dla niektórych kilkunastu, lat działalności. Po wielu rozmowach i przemyśleniach postanowiliśmy nie czekać, tylko wziąć sprawy w swoje ręce. W ten sposób dnia 12.12.2007 decyzją walnego zjazdu udało się powołać nowe stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie im. 2 Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych”. Decyzją Starosty Powiatu Wołomińskiego dnia 9.01.2008 zostaliśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń i rozpoczęliśmy działalność formalną. Decyzja o wyborze 2 szwadronu 11 pułku na patrona nie jest przypadkowa, gdyż o dawna oddział radomski nawiązywał do tradycji 4 szwadronu zwanego szwadronem radomskim (powstałego w 1918r. w Radomiu), a oddział częstochowski do tradycji 3 szwadronu zwanego szwadronem radomskowsko-częstochowskim. Zagospodarowując szwadron 2 pozostawiamy wolnym szwadron 1, który może kiedyś formalnie zawiąże się w siedzibie zawieszonego stowarzyszenia.
W dniu Święta Pułku 20.04.2008 roku otrzymaliśmy zgodę na kontynuowanie tradycji 2 szwadronu 11 Pułku Ułanów od Stowarzyszenia Żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin im. Marsz. Edwarda Śmigłego Rydza.

Jako nowy twór organizacyjny w rodzinie weteranów i kontynuatorów tradycji 11 Pułku Ułanów deklarujemy wolę współpracy ze wszystkimi pozostałymi organizacjami rodziny.

Ze starego, zawieszonego, stowarzyszenia do naszego przystąpiło 8 osób, z czego 1 oficer i 4 podoficerów kawalerii ochotniczej. Obecnie stowarzyszenie liczy 14 mundurowych. 6 z nich to osoby zwerbowane przez nasze stowarzyszenie. Niewykluczone, że wkrótce może być nas dużo więcej.

*Tekst pochodzi z poprzedniej strony Stowarzyszenia stworzonej przez Sławomira Wielądka.
Powstał 21.03.2008
Modyfikacja: 28.04.2009