Kontakt

Adres siedziby sowarzyszenia:

Stowarzyszenie im. 2 szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych

ul. Łąkowa 1

05-200 Wołomin

e-mail: info@11legionowy.pl

 

Z A R Z Ą D :

Prezes

Uł. Kaw. Och. Arkadiusz Ziółkowski

504 894 803

 

Wiceprezes

Rtm. Kaw. Och. Jacek Bielec

 

Sekretarz

PPor. Kaw. Och. Sławomir Gajc

513 791 450

 

Skarbnik

Wachm. Kaw. Och. Dariusz Przyborowski