Nasze cele

Naszym celem nadrzędnym jest zachowanie i czynne kontynuowanie tradycji 11 Pułku Ułanów Legionowych z okresu XX-lecia międzywojennego, a w szczególności jego 2 szwadronu. Chcemy to realizować poprzez:

 • Utrzymanie konnego oddziału w barwach 2 szwadronu 11 Pułku Ułanów
 • Treningi rzemiosła kawaleryjskiego, tj. cięcia szablą, kłucia lancą, jazdy terenowej, musztry konnej i inne
 • Udzielanie żywych lekcji historii poprzez udział w uroczystościach państwowych, imprezach okolicznościowych i zawodach militari w barwach 2 szwadronu 11 Pułku Ułanów
 • Udział w świętach pułkowych
 • Gromadzenie i wykonywanie umundurowania wraz z wyposażeniem ułanów przedwojennych a także broni i rzędów końskich oryginalnych i replik
 • Rekrutację, szkolenie nowych członków i wychowanie w duchu
  „espirit de corps”
 • Studiowanie i wdrażanie w życie regulaminów i zasad kawaleryjskich
 • Gromadzenie i publikowanie materiałów historycznych o 11 Pułku Ułanów Legionowych
 • i inne działania

*Tekst pochodzi z poprzedniej strony Stowarzyszenia stworzonej przez Sławomira Wielądka.